Atrium Optima - Vedecké stánky

Názov:Výkonný a zdravý mozog

Téma:Psychológia, Človek, Spoločnosť a kultúra

Prezentujúci: Braingym

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Zábavné učenie bez hraníc

Téma:Neživá príroda, Technika, Informačné a telekomunikačné technológie

Prezentujúci: Gymnázium, Alejová 1, Košice

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Hematológia je dobrodružstvo

Téma:Živá príroda a chemické vedy, Lekárske vedy, Medicína

Prezentujúci: Medirex, a.s.

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Aerospace

Téma:Kozmonautika, Vesmír, Letectvo, Technika, Neživá príroda

Prezentujúci: SOSA, Letecká fakulta TUKE

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Experimentálne vozidlá

Téma:Neživá príroda, Technika, Doprava

Prezentujúci:Strojnícka fakulta TUKE

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Ako vyčistiť vodu od škodlivín ?

Téma:Živá príroda a chemické vedy, Biotechnológie, Biotechnológie, Chémia, Anorganická chémia

Prezentujúci:Ústav geotechniky SAV

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Fyzika v kuchyni

Téma:Fyzika, Neživá príroda, Mechanika

Prezentujúci:Ústav experimentálnej fyziky SAV

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Objavujeme svoju minulosť

Téma:Spoločnosť a kultúra, Dejiny, Archeológia

Prezentujúci:Archeologický ústav SAV, Nitra

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Odhaľ tajomstvá psychológie

Téma:Spoločnosť a kultúra, Človek, Psychológia

Prezentujúci:Spoločenskovedný ústav SAV

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Podoby sveta kameňov

Téma:Neživá príroda, Zem, Geológia

Prezentujúci:Ústav geotechniky SAV

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Vajíčko na vandrovke

Téma:Živá príroda a chemické vedy, Lekárske vedy, Medicína

Prezentujúci:Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Záhady v chemickom laboratóriu

Téma:Živá príroda a chemické vedy, Chémia, Anorganická chémia

Prezentujúci:Ústav geotechniky SAV

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Inšpekčný robot

Téma:Neživá príroda, Technika, Strojárstvo

Prezentujúci:Strojnícka fakulta TUKE

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Neboj sa mechatroniky

Téma:Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy, Technika, Neživá príroda

Prezentujúci:Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Prečo praskol Zvon Slobody?

Téma:Strojárstvo, Technika, Neživá príroda

Prezentujúci:Strojnícka fakulta TUKE

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Radarom pozerám cez stenu

Téma:Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy, Technika, Neživá príroda

Prezentujúci:Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Rezonancia ako ju (ne)poznáme

Téma:Strojárstvo, Technika, Neživá príroda

Prezentujúci:Strojnícka fakulta TUKE

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Rubik's Solver

Téma:Technika, Matematika, Neživá príroda, Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy

Prezentujúci:Strojnícka fakulta TUKE

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Študentský automobil ICAR

Téma:Neživá príroda, Technika, Strojárstvo

Prezentujúci:Strojnícka fakulta TUKE

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Výskum v aplikovanej kybernetike 1

Téma:Neživá príroda, Technika, Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy

Prezentujúci:Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Výskum v aplikovanej kybernetike 2

Téma:Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy, Technika, Neživá príroda

Prezentujúci:Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Vznášajúci sa robot

Téma:Strojárstvo, Technika, Neživá príroda

Prezentujúci:Strojnícka fakulta TUKE

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Zaujímavé chemické pokusy

Téma:Živá príroda a chemické vedy, Chémia, Organická chémia

Prezentujúci:Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Čas:Počas celého podujatia

Názov:3D bodky

Téma:Neživá príroda, Zem, Geografia

Prezentujúci:Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita v Prešove

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Ekológov Ferdo Mravec neoklame!

Téma:Živá príroda a chemické vedy, Biológia, Botanika, Zoológia

Prezentujúci:Faculty of humanities and natural sciences University of Prešov

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Fyziológia : funkcie živého organizmu

Téma:Živá príroda a chemické vedy, Biotechnológie

Prezentujúci:Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita v Prešove

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Čo vieš o svojej krvi?

Téma:Živá príroda a chemické vedy, Biológia, Biotechnológie

Prezentujúci:Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Mysľou ovládaj pohyb robota

Téma:Neživá príroda, Technika, Informačné a telekomunikačné technológie

Prezentujúci:Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Veda hrou

Téma:Neživá príroda, Fyzika, Technika

Prezentujúci:Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Vizualizácia života rastlín

Téma:Živá príroda a chemické vedy, Biológia, Botanika

Prezentujúci:Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Dobré nápady treba chrániť

Téma:Človek, Spoločnosť a kultúra

Prezentujúci: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Horror Vacui

Téma:Neživá príroda, Fyzika

Prezentujúci:Ústav experimentálnej fyziky SAV

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Tajomstvá nervového systému.

Téma:Živá príroda a chemické vedy, Neurovedy

Prezentujúci:Neurobiologický ústav SAV, Košice

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Zahraj sa na manžéra

Téma:Spoločnosť a kultúra, Manažment

Prezentujúci:Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Posúvaj mikročastice rukami

Téma:Neživá príroda, Fyzika

Prezentujúci:Ústav experimentálnej fyziky SAV

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Cesta do minulosti

Téma:Spoločnosť a kultúra, Dejiny, História

Prezentujúci:Filozofická fakulta UPJŠ

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Odhaľ svoj talent!

Téma:Spoločnosť a kultúra, Človek, Zdravie

Prezentujúci:Fakulta športu Prešovská univerzita v Prešove

Čas:Počas celého podujatia

Názov:Spoznaj bielkoviny

Téma:Živá príroda a chemické vedy, Chémia

Prezentujúci:Ústav experimentálnej fyziky SAV

Čas:Počas celého podujatia