Hlas ľudu 2014

UZÁVIERKA SÚŤAŽE JE PREDĹŽENÁ DO 20. SEPTEMBRA!
Tak neváhajte, píšte a súťažte! : )

Tradičnou súčasťou nášho festivalu je aj LITERÁRNA SÚŤAŽ určená deťom navštevujúcim základné a stredné školy. Veda a výskum sú zväčša vnímané ako príliš ťažké a komplikované témy, ktorým bežný človek nemôže rozumieť, a ktoré už vôbec nemôžu zaujímať a priťahovať deti. Pre tie, je v mnohých prípadoch ťažké pochopiť úlohu výskumu v spoločnosti alebo prácu vedcov. Našou snahou je priblížiť vedeckú prácu, jej obsah a výsledky detskému vnímaniu sveta, a to aj prostredníctvom každoročných ústredných tém festivalu. Európska noc výskumníkov 2014 sa bude niesť v duchu motta: VEDA JE DOBRODRUŽSTVO! Literárna súťaž HLAS ĽUDU je príležitosťou pre všetky zvedavé deti a mladých ľudí, aby vytvorili príbeh o tom, aké dobrodružstvá môžu vedci a výskumníci vo svojej práci zažiť a čo všetko sa im na ceste za objavmi môže prihodiť. Môže byť veda skutočným dobrodružstvom?

Objavte vo vašej fantázii dobrodružný svet vedy a pomôžte nám vytvoriť pestrú mozaiku života vedcov a výskumníkov!

Tešíme sa na Vaše práce! : )

Prílohy na stiahnutie