V - klub

9:00 - 00:00, vstup voľný

V priestoroch V-klubu na námestí SNP oproti Starej tržnici vás čaká maratón prednášok a diskusií na množstvo pestrých a atraktívnych tém - od rádioaktivity okolo nás, cez vesmírne cesty, dobrodružstvá genetiky, sociálne siete až po tibetský budhizmus. Nájdete tu aj interaktívnu zónu s portálom science.sk, v špeciálnej festivalovej triede si budete môcť elektronicky otestovať vaše vedomosti, logiku a pozornosť a v rámci tzv. MerkurHrisko zóny budú školské tímy súťažiť s legendárnou českou stavebnicou a uvidíte aj minivýstavu niekoľkých skvelých stavebnicových objektov .