Hvezdáreň na Vartovke

15:00 – 22:00, vstup voľný

Hvezdáreň na Vartovke a jej pracovníci pre Vás počas Noci výskumníkov opäť pripravili  atraktívny sprievodný program, na ktorom ste srdečne vítaní.

Program

  • 15:00 - 18:00  - Naša najbližšia hviezda - informácie o Slnku, pozorovanie Slnka ďalekohľadom
  • 18:00 -  Kozmické počasie - prednáška o kozmických vplyvoch na našu planétu
  • 20:00 - 22:00 - Dotyky hviezd - pozorovanie nočnej oblohy, ukážky praktickej astronómie