Veda v osade

Vďaka spolupráci Equity so SOVVA sa od roku 2010 už štyrikrát podarilo priniesť Noc výskumníkov aj tým, ku ktorým vedci a výskumníci bežne neprichádzajú, deťom žijúcim v odľahlých, častokrát aj chudobných kútoch Slovenska. V lokalitách, odkiaľ je pre deti jednak ďaleko, jednak draho zájsť na podujatie konané vo veľkých slovenských mestách.Skupina zapálených vedeckých pracovníkov, ktorí v srdci nosia okrem lásky k vede aj lásku k deťom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej akadémie vied, precestovala stovky kilometrov, aby sa stretla v rámci podujatí Noci výskumníkov 2010 – 2011 – 2012 – 2013 so žiakmi základných, stredných a špeciálnych škôl a deťmi v komunitných centrách  na Šumiaci, v Kremnici, Moldave nad Bodvou, Starej Ľubovni, Ostrovanoch, v Muránskej Dlhej Lúke, v Jelšave, v Spišskom Hrhove a v Spišskom Podhradí. Deti mali možnosť zoznámiť sa s tajomstvami paleontológie, geológie, chémie, fyziky a to všetko vďaka možnosti nielen všetko vidieť a počuť, ale hlavne chytiť, vyskúšať a bádať a špekulovať spolu s výskumníkmi. Podujatia vždy prebiehajú v bezprostrednej atmosfére  a v spontánnej diskusii vedcov so žiakmi, učiteľmi a komunitnými pracovníkmi. Aj tento rok sa vydáme na dlhú cestu, aby sme zrealizovali Európsku noc výskumníkov 2014 v končinách, kde bežne výskumníci nechodia.

Veda v osade - 2014

Aj tento rok sa vydáme na dlhú cestu, aby sme zrealizovali Európsku noc výskumníkov 2014 v končinách, kde bežne výskumníci nechodia. Našu Noc výskumníkov si rozložíme na dva dni (aby sme sa stihli presunúť z miesta na miesto a mali na deti dosť času). Dňa 25.9.2014 navštívime školu v Novom Živote. A nasledujúci deň pôjdeme do Plaveckého Štvrtka. Veríme, že na obidvoch miestach prinesieme deťom kopu radosti, zábavy a poučenia.

Máme pre ne pripravené zaujímavosti z chémie, paleontológie, geológie, gemológie a etnológie. Možno sa Vám zdá, že sú to ťažké témy, veď už len vyslovenie a zapamätanie týchto názvov je ťažká vec. Ale opak je pravdou. Tajomstvá skryté za týmito cudzími slovami poodhalíme veľmi pútavo a niekedy až napínavo. Prosto tak, že deti budú priamo vtiahnuté do deja.

Program Európskej noci výskumníkov sa neskonči v Plaveckom Štvrtku prezentáciami zaujímavostí deťom zo strany výskumníkov. Deti si pripravujú pre výskumníkov prekvapenie. Popoludní (26.9.2014 od 15:00) bude pred Základnou školou v Plaveckom Štvrtku skutočný festival a oslava Noci výskumníkov. Deti budú prezentovať pokusy pre našich výskumníkov, pozvaných hostí, rodičov, učiteľov a každého, kto sa tam dostaví. Zahrá country kapela, budú ukážky cirkusového umenia, budú sa spievať rómske a nerómske pesničky a ešte rôzne ďalšie prekvapenia. Všetci ste srdečne vítaní!