Prednášky 2014

BIONIKA INŠPIROVANÁ PRÍRODOU

Prezentácia spoločnosti Festo a projektu Bionic Learning Network.
Prednáša: Dr. Elias Knubben, Head of Corporate Bionic Projects, Festo AG & Co. KG, Esslingen

SÚ ASTRONAUTI NAD VECOU?

Moderovaná diskusia s astrobiologičkou Michaelou Musilovou a druhým Slovákom, ktorý by mal prekročiť hranicu vesmíru Róbertom Vokálom.


SLOVENSKÉ  OBJAVY NOVÝCH  MAYSKÝCH PYRAMÍD V PRALESOCH SEVERNEJ GUATEMALY

Prednáša: Prof. Milan Kováč, PhD., Filozofická fakulta, Katedra porovnávacej religionistiky, Univerzity Komenského v Bratislave

Genetika je dobrodružstvo, od skúmavky k ľuďom

Prednáša: Mgr. Gabriela Pavlíková, PhD., RNDr. Miroslav Tomka, PhD., Oddelenie lekárskej genetiky, MEDIREX GROUP ACADEMY

Podpora technického vzdelania pre základné a stredné školy s možnosťou využitia aj na univerzitách

Prednáša Ing. Jaromíra Kříža zo spoločnosti Merkur toys, s.r.o