Výskumníci S.O.S. 2014

UZÁVIERKA SÚŤAŽE JE PREDĹŽENÁ DO 20. SEPTEMBRA!
Tak neváhajte, tvorte a súťažte! : )

Už tradičnou súčasťou nášho festivalu vedy je VÝTVARNÁ SÚŤAŽ určená deťom navštevujúcim materské školy, základné školy, či ľudové školy umenia. Veda a výskum sú zväčša vnímané ako príliš ťažké a komplikované témy, ktorým bežný človek nemôže rozumieť, a ktoré už vôbec nemôžu zaujímať a priťahovať deti. Pre tie, je v mnohých prípadoch ťažké pochopiť úlohu výskumu v spoločnosti alebo prácu vedcov. Našou snahou je priblížiť vedeckú prácu, jej obsah a výsledky detskému vnímaniu sveta, a to aj prostredníctvom každoročných ústredných tém festivalu. Európska noc výskumníkov 2014 sa bude niesť v duchu motta: VEDA JE DOBRODRUŽSTVO!

Pokúste sa zobraziť vedcov a výskumníkov na ich dobrodružnej ceste za poznaním.

OBJAVTE VO VAŠEJ FANTÁZII DOBRODRUŽNÝ SVET VEDY A POMÔŽTE NÁM VYTVORIŤ PESTRÚ MOZAIKU ŽIVOTA VEDCOV A VÝSKUMNÍKOV!

Prílohy na stiahnutie