Tatranská Lomnica

26. septembra 2014 sa budete môcť zoznámiť s výsledkami práce astronómov hneď na dvoch miestach. V Zábavno-obchodnom centre MAX v Poprade (12:00 - 21:00), ale aj priamo v  priestoroch Astronomického ústavu SAV na Starolesnianskych lúkach (sídlo ústavu) v Tatranskej Lomnici (14:00 - 24:00). Na obe podujatia je vstup voľný.

Popularizácia vedeckých poznatkov je pre astronómov prirodzenou cestou, ako často nepredstaviteľné a tajomné vesmírne objekty priblížiť najširšej verejnosti tak, aby im boli zrozumiteľnejšie a bližšie. Veď už M. R. Štefánik, významný astronóm, politik, vojak, cestovateľ a fotograf povedal: „Astronómia je mierou kultúry“. Cieľom je „ľudským“ spôsobom priblížiť najširšej verejnosti výsledky vedy, bez ktorej si život súčasnej spoločnosti už nedokážeme predstaviť. Napríklad Keplerove zákony (teda astronómia) sú základom pozemnej navigácie, známej aj ako GPS, bez ktorej sa nezaobíde nejeden šofér či dopravná alebo telekomunikačná spoločnosť. Sledovanie a predpovedanie slnečnej aktivity (Kozmické počasie) je dôležité napríklad pre bezpečnosť kozmických letov a lietadiel, rádiové spojenie, ako aj pre biosféru vôbec.