MerkurHrisko!

Nájdete ho na Noci výskumníka v  Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline  i Košiciach.

Na čo sa môžete tešiť?

 • Pár naozaj úžasných modelov postavených zo stavebnice Merkur (to by ste neverili, čo už táto stavebnica ponúka).
 • Súťaže pre tímy detí zo škôl.

Ako bude súťaž prebiehať?

1. kategória - 1. stupeň ZŠ

Súťažia tímy troch žiakov. Ich úlohou je postaviť za 30 minút podľa návodu presne určený model.
Kritériá hodnotenia:

 • presnosť stavby (dodržanie návodu)
 • pohyblivosť stroja
 • dodržanie časového limitu (postavenie v čo najkratšom čase)


2. a 3. kategória - 2. stupeň ZŠ, stredné školy (dve osobitné kategórie, žiaci osemročných gymnázií priradení k primeranej kategórii)

Súťažia tímy troch žiakov. Ich úlohou je postaviť  za 45 minút model s čo najväčšou pohyblivoťou a funkčnosťou, a prezentovať jeho schopnosti.
Kritériá hodnotenia:

 • pohyblivosť stroja
 • kreativita
 • pôsob prezentácie

Víťazný tím v každej kategórii bude odmenený stavebnicou.

Časový rozvrh:

 1. kategória  / 10:00-11:00
 2. kategória  / 11:00-12:15
 3. kategória  / 12:45-14:00


Príďte si s nami užiť trochu zábavy.

Prihlásiť na súťaž sa môžete prostredníctvom tohto formulára.

Pozor, počet účastníkov súťaže v každom meste je obmedzený, preto neváhajte!