Košice

09:00 - 21:00, vstup voľný

V priestoroch obchodného centra Atrium Optima uvidíte takmer 40 vedeckých stánkov a prezentácií košických univerzít - Technickej univerzity, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Prešovskej univerity a výskumných ústavov SAV. V poobedných hodiných sa predstavia vedci aj prostredníctvom prednášok o atraktívnych a zaujímvých témach v priestoroch kinosály Cinemax.  Pripravené budú aj drobné vedomostné súťaže a školské tímy sa budú môcť predviesť v konštruovaní objektov zo stavebnice Merkur v rámci sútaže MerkurHrisko.