Tatranská Lomnica

V spolupráci s Astronomickým ústavom SAV sa budete môcť opäť bližšie zoznámiť s prácou slovenských astronómov, ktorí Vás osobne a s nadšením sebe vlastným prevedú vesmírnymi dobrodružstvami, ktoré sú súčasťou ich vedecekj práce.