Racionálne a intuitívne rozhodovanie

  • Téma: Psychológia, Človek, Spoločnosť a kultúra
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: SAV

Informácie

Ústav experimentálnej psychológie

Aj keď denne robíme mnohé rozhodnutia, niekedy sa môžeme ocitnúť v situácii, kedy sa zdá byť rozhodovanie veľmi ťažké. Prečo je to tak? Je lepšie spoľahnúť sa na rozum alebo nasledovať svoje srdce? Môže byť srdce dobrým radcom? Dozviete sa zaujímavosti o rozhodovaní a o intuícii, a taktiež sa môžete zúčastniť rôznych experimentov zameraných najmä na rozhodovanie, ale tiež na niektoré (možno) prekvapivé psychologické javy.

Táto prezentácia je súčasťou riešenia výskumného projektu APVV-0361-12 "Rozhodovanie profesionálov: procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty".