Zábavno-obchodné centrum MAX Poprad - Prednášky

Názov:Za čiernym Slnkom po svete

Téma:Vesmír

Prezentujúci: RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. Astronomický ústav SAV

Čas:26. 09. 2014 17:00 - 26. 09. 2014

Názov:Votrelci v našej blízkosti

Téma:Vesmír

Prezentujúci:Mgr. Marek Husárik, PhD. Astronomického ústavu SAV

Čas:26. 09. 2014 18:00 - 26. 09. 2014

Názov:Zo života hviezd

Téma:Vesmír

Prezentujúci:Mgr. Dušan Tomko, PhD. Astronomický ústav SAV

Čas:26. 09. 2014 20:00 - 26. 09. 2014