Atrium Optima - Prednášky

Názov:Vyšetrenie znaku ZAP70 na leukemických bunkách

Téma:Lekárske vedy, Biotechnológie, Živá príroda a chemické vedy

Prezentujúci:Ján Lazúr MUDr., manažér hematológie a transfuziológie Medirex, a. s. pre východné Slovensko Medirex, a.s., www.laboratornadiag nostika.sk

Čas:26. 09. 2014 14:30

Názov:Spolupráca v kozmických technológiách a podpis memoranda o spoluprá

Téma:Vesmír, Letectvo, Technika, Neživá príroda

Prezentujúci:prof. Ing. František Adamčík, CSc., Ing. Jozef Kozár, Ing. Martin Paľa a Ing. Michal Fulier, Jakub Kapuš Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity a Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Čas:26. 09. 2014 16:30

Názov:Sondy do nanosveta

Téma:Nanotechnológie, Technika, Neživá príroda

Prezentujúci:Tomáš Samuely, PhD. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Čas:26. 09. 2014 18:00

Názov:O umelej inteligencii

Téma:Technika, Neživá príroda

Prezentujúci:Ing. Mária Virčíková, PhD., Ing. Rudolf Jakša, PhD., Ing. Gergely Magyar Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

Čas:26. 09. 2014 18:30

Názov:Slovenskí parazitológovia na Ďalekom východe

Téma:Mikrobiológia, Biológia, Živá príroda a chemické vedy

Prezentujúci:MVDr. Eva Bazsaloviczová, PhD., RNDr. Mikuláš Oros, PhD. Parazitologický ústav SAV v Košiciach

Čas:26. 09. 2014 19:00

Názov:Výskum slovenských nárečí

Téma:Jazykoveda, Spoločnosť, Spoločnosť a kultúra

Prezentujúci:Marianna Sedláková; doc. PhDr., PhD.; univerzitná docentka UPJŠ, Filozofická fakulta, Katedra slovakistika, slovanských filológií a komunikácie

Čas:26. 09. 2014 19:30