Novinky

Jozef Masarik o nukleárnej astrofyzike

Prof. Masarik vyštudoval jadrovú fyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde bol v roku 2001 inaugu...

Publikované: 26. 09. 2013 23:57

Fyzička Eva Majková o nanotechnológiách

Dr. Majková pôsobí od roku 1972 na Fyzikálnom ústave SAV, keď v rokoch 1999 až 2007 pôsobila ako jeho riaditeľka. V roku 2009 bola zvole...

Publikované: 26. 09. 2013 23:45

Milan Gregor o priemyselnom inžinierstve

Prof. Gregor je absolventom Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes STU v Bratislave). Následne pôsobil v priemysle a od ...

Publikované: 25. 09. 2013 08:59

Molekulárny biológ Peter Celec

Doc. Celec sa vo svojej vedeckej praxi venuje základnému a translačnému výskumu v oblasti normálnej a patologickej fyziológie, molekulár...

Publikované: 23. 09. 2013 14:40